Chargement Évènements
  • Cet évènement est passé

[Séminaire] Les Arméniens de Damas : Histoire, communauté, langue et guerre

Date 14 décembre 2023 @ 18 h 00 min - 20 h 00 min
Location INALCO
65 rue des Grands Moulins
Paris, 75013 France

Séminaire mensuel de la Société des Etudes Arméniennes

Jeudi 14 décembre 2023, de 18h à 20h, Inalco

65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris, Salle 3.15

Entrée libre

Setrag Hovsepian, Arizona State University

Les Arméniens de Damas : Histoire, communauté, langue et guerre. Une étude d’anthropologie visuelle (en anglais ou en arménien)

Résumé

Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, la migration des Syriens ainsi que des Arméniens de Syrie a commencé. La communauté arménienne de Damas, forte de 10 000 personnes, a également commencé à quitter Damas.

 Ce travail tente d’analyser la situation de la communauté arménienne de Damas avant la guerre, les jalons de son assimilation de la société syrienne et le lien actuel avec la langue arménienne et les écoles arméniennes.

Les Arméniens de Damas ont-ils changé l’usage de la langue arménienne, quand et comment, considérant la langue comme une caractéristique importante de la vie communautaire ?

Ce travail analyse une photo en adoptant une approche d’analyse visuelle avec une recherche qualitative, puis deux questionnaires et des entretiens pour mieux comprendre la situation actuelle.

 

Դամասկոսահայութիւնը կանայք`

Պատմութիւն, համայնք, լեզու եւ պատերազմ. Տեսողական մարդաբանութեան ուսումնասիրութիւն 

Ամփոփում 

2011 թուականի Սուրիոյ պատերազմին սկիզբէն սուրիացիներուն գաղթը սկսաւ, ինչպէս նաեւսուրիահայերուն։ Դամասկոսի 10,000 հոգինոց համայնքը նոյնպէս սկսաւ հեռանալ Դամասկոսէն:

Այս աշխատանքը կը փորձէ վերլուծել դամասկոս համայնքին իրավիճակը պատերազմէն առաջ, ընտելացման հանգրուանները Սուրիոյ ընկերութենէն ներս, ու այսօրուայ կապը հայերէն լեզուի եւհայկական վարժարաններու հետ։

Նկատի առնելով լեզուն իբրեւ ցայտուն յատկանիշ համայնքային կեանքին, արդեօ՞ք դամասկոսահայհայերէն լեզուի գործածութիւնը փոփոխութեան ենթարկուեցա՞ւ, ե՞րբ ու ինչպէ՞ս:

Հետազօտութեան առաջին մասը կը վերլուծէ լուսանկար մը որդեգրելով տեսողական վերլուծութեանմօտեցումը որակական հետազօտութեամբ, ապա երկու հարցախոյզ ու տեսակցութիւններ աւելիմանրակրկիտ հասկնալու համար այսօրուան վիճակը։

Détails

Date :
14 décembre 2023
Heure :
18 h 00 min - 20 h 00 min
Catégorie d’évènement:
Étiquettes évènement :
, ,

Lieu

INALCO
65 rue des Grands Moulins
Paris, 75013 France